Anläggningen anlades 1988 för att möta Västra Sveriges ökade behov av varmförzinkning .

Sedan 2005 ingår AB Säffle Varmförzinkning i koncernen POHLINVEST och har utökat sitt område att även ha turbil in i Norge .
Vår affärsidé är att på uppdrag av kunder inom olika verksam- heter rostskydda produkter av stål genom varmförzinkning.

AB SÄFFLE VARMFÖRZINKNING
Säterivägen 32
Box 189
661 24 Säffle

Hur kan vi hjälpa dig?

captcha txt Inte läsbart? byt text