Broby Sprutmålning och Halmstads varmförzinkning inleder samarbete

Partnerskapet leder till ett smidigare förfarande för beställaren. Då kunder frekvent efterfrågar kvalificerad ytbehandling med varmförzinkning i kombination med ett målningssystem, såg Broby Sprutmålning och Halmstads Varmförzinkning en möjlighet att tillsammans möta kundernas behov. Eftersom företagen dessutom vid flera tillfällen har varit inblandade i projekt till samma slutkunder, har de nu inlett ett samarbete för att underlätta för sina kunder.

Målet med samarbetet är att avlasta beställaren, som slipper kontakt med flera leverantörer, och som därigenom ges möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

– Att vi får en bättre närvaro över ett större geografiskt område är ju ingen nackdel heller med samarbetet, säger Jörgen Persson, VD Broby Sprutmålning, och Jan Uhrberg från Halmstads varmförzinkning instämmer.

Mervärde för kunden

Både Broby Sprutmålning och Halmstads Varmförzinkning är aktörer med lång erfarenhet på sina respektive områden och med stor vana att hantera olika kundkrav och ytbehandlings-förfaranden. Logistikverksamhet finns sedan länge i egen regi hos båda företagen och även när det kommer till hantera långt och tungt gods matchar de varandra. Det Halmstads Varmförzinkning klarar varmförzinka, klarar Broby Sprutmålning att måla.

– Då vi alla, ständigt försöker bli mer kostnadseffektiva och tillhandahålla en hög servicenivå, måste man kunna erbjuda koncept med problemlösningar som passar in i kundens affärsidé och därmed generera ett mervärde för kunden, menar Jörgen Persson och Jan Uhrberg.

Hur kan vi hjälpa dig?

captcha txt Inte läsbart? byt text